Palety Wynajem

Palety plastikowe zbudują przewagę konkurencyjną Twojej firmy

Na większości rynków krajów rozwiniętych używanie palet plastikowych jest standardem, a to z  uwagi na szereg zalet palety plastikowej, które budują jej przewagę konkurencyjną w stosunku do palety drewnianej. To kwestia czasu, kiedy i z rynku polskiego paleta drewniana zostanie wyparta przez plastikową.

Innowacje są motorem rozwoju, wzrostu efektywności działania i wzrostu dobrobytu. Kreatywna destrukcja, czyli proces zastępowania dotychczasowych rozwiązań nowymi technologiami, wymusza często dopasowanie się do zmian zachodzących na rynku i obowiązujących w danym momencie standardów. Z ekonomicznego punktu widzenia, paleta plastikowa jest innowacją, która racjonalnie rzecz biorąc, z uwagi na jej zalety wypiera z rynku paletę drewnianą. Dlaczego polscy przedsiębiorcy tak opornie reagują na innowację w postaci palety plastikowej?


Palety plastikowe są zdecydowanie trwalsze niż drewniane. W zależności od sposobu użytkowania, żywotność palet plastikowych jest od kilku do kilkunastu obiegów większa niż w przypadku palet drewnianych. Palety plastikowe są mniej podatne na uszkodzenia mechaniczne, odporne na działanie czynników atmosferycznych, plastikowe konstrukcje zachowują swoje właściwości, a przede wszystkim elastyczność, nawet w temperaturze -200C. Wytwarzane są z plastikowych odpadów, a kiedy skończy się ich użyteczność podlegają recyclingowi.


Poziom bezpieczeństwa towarów przewożonych paletami plastikowymi jest również wyższy niż w przypadku palet drewnianych. Chodzi tu o zarówno minimalizację uszkodzeń mechanicznych, jak i wyższe bezpieczeństwo w kontekście sanitarnym. Gładkie powierzchnie palet z tworzyw sztucznych czynią je łatwymi do czyszczenia. Wyniki badań bakteriologicznych są jednoznaczne: powierzchnie plastikowe po umyciu zatrzymują na sobie 4 razy mniej bakterii aniżeli dopuszcza norma bakteriologiczna – i aż 80 razy mniej w stosunku do powierzchni drewnianych. Tak widoczna poprawa warunków sanitarnych umożliwia pozyskanie dla palet plastikowych atestu PZH, a co za tym idzie – pozwolenia na przewóz produktów spożywczych.

Dłuższa żywotność pociąga za sobą niższe koszty zakupu nowych palet. Palety plastikowe są również bardziej oszczędne w kontekście ich magazynowania, sztaplowanymi paletami plastikowymi łatwiej zagospodarować przestrzeń. Wzrost bezpieczeństwa przewozu towarów paletami plastikowymi wpływa na obniżenie kosztów reklamacji.


Możliwość produkcji palet plastikowych w różnych kolorach, z nadrukami pomaga w tworzeniu spójnego wizerunku firmy. Zindywidualizowane palety plastikowe mogą stanowić element strategii marketingowej firmy.

"Jednemu z naszych klientów ginęło rocznie kilka tysięcy palet drewnianych i jego przedsiębiorstwo nie było w stanie wyeliminować problemu. Rozwiązaniem okazała się paleta w wybranej kolorystyce, z umieszczonym w widocznym miejscu logiem firmy, której nie da się już sprzedać bez identyfikacji pierwszego właściciela czy też spalić w kominku. Firma  nie tylko zyskała na tle finansowym, ale również ekologicznym "- mówi przedstawiciel serwisu Paleteo.pl, który dostarcza palety do transportu i magazynowania.


Kolorowe palety mogą stanowić narzędzie marketingowe, jak również wpisywać się z strategię społecznej odpowiedzialności biznesu firmy (CSR). Wykonane z plastikowych odpadów, podlegające recyclingowi palety plastikowe są produktem ekologicznym. Zastępując palety drewniane plastikowymi ratujemy miliony drzew oraz oczyszczamy środowisko z plastikowych odrzutów.


"Z zalet posiadania palet plastikowych zdają sobie sprawę już nie tylko duże przedsiębiorstwa, które  dużo eksportują i poświęcają znaczne środki na rozwój, ale także mniejsze firmy, które coraz częściej zgłaszają się do nas po zakup tylko kilku sztuk "– dodaje serwis paleteo.pl. Zakup nawet pojedynczej palety plastikowej może okazać się bardziej rentowny od kupna kilku drewnianych. Mimo zalet drewna: większej odporności na obciążenia dynamiczne, mniejszych ugięć, kupno palet drewnianych posiada już konkurencję – długoterminową inwestycję w palety plastikowe, których zalety estetyczne i higieniczne czynią je zdecydowanie atrakcyjniejszymi dla każdego klienta.

 
Przeciwwagą dla szeregu zalet palet plastikowych jest ich cena. Koszt zakupu palety plastikowej jest około 2 razy wyższy niż koszt zakupu palety drewnianej. Może to właśnie nakłady początkowe są przyczyną oporu polskich przedsiębiorców na tę innowację. Jednakże, dokładna analiza zysków i strat z tytułu substytucji palet drewnianych plastikowymi, jednoznacznie wskazuje na długookresowe korzyści tej zmiany dla firmy. Wyższe koszty początkowe zakupu palety plastikowej zwrócą się bardzo szybko ze względu na ich zdecydowanie dłuższą żywotność, a tym samym spadek kosztów rotacji palet, minimalizację kosztów związanych z uszkodzeniami transportowanych produktów, poprawę wizerunku firmy...