Palety Wynajem

Wynajem palet plastikowych

Wynajem palet to doskonałe rozwiązanie dla chcących pozbyć się czasochłonnej i kosztownej funkcji zarządzania paletami. Outsourcing tych działań pozwala na podniesienie efektywności zarówno w łańcuchu dostaw, jak i w pozostałych obszarach działalności firmy.

Koszty transportu, składowania palet, kontroli obrotu, inspekcji, napraw, recyklingu palet, administracyjne, utraty klientów w przypadku braku palet i braku możliwości szybkiego zaspokojenia popytu. Tak w skrócie przedstawić można strukturę kosztów generowanych przez własnościowe zasoby palet.

Jak zminimalizować koszty związane z tym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstwa? Odpowiedzią jest outsourcing palet, który pozwala na eliminację kosztów inwestycji zakupu palet oraz znaczną obniżkę kosztów związanych z zarządzaniem paletami, takich jak koszty magazynowania, czy koszty utraconych korzyści. Dotychczasowa uwaga poświęcona temu obszarowi działalności jest uwolniona na rzecz innych funkcji przedsiębiorstwa. Wzrost efektywności działania związany z koncentracją na działalności podstawowej, skutecznej obsłudze klienta, jak również wzrost poziomu bezpieczeństwa operacji magazynowych i ograniczenie strat z tytułu uszkodzenia przewożonych produktów, z uwagi na najlepszą jakość wypożyczanych palet, wpływają na podniesienie poziomu zadowolenia klienta ze współpracy, co przekłada się na łatwo mierzalne korzyści w postaci wzrostu zysków. Należy tutaj wspomnieć o potęgowaniu tych efektów w przypadku, kiedy przedmiotem współpracy w zakresie outsourcingu palet są palety plastikowe, które w rachunku zysków i strat zalet i wad wypadają znacznie lepiej niż palety drewniane. Chociażby kwestie związane z ochroną środowiska budują silną przewagę konkurencyjną tych pierwszych. Palety plastikowe wpisują się w koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Zastępując palety drewniane plastikowymi przyczyniamy się do ograniczenia wycinki drzew i tym samym emisji CO2 do atmosfery, oczyszczamy środowisko z odpadów plastikowych służących do produkcji palet. W tym kontekście zastąpienie palet drewnianych paletami plastikowymi jest inwestycją przyczyniającą się do umocnienia pozycji firmy na rynku oraz poprawy jej wizerunku.

Silna globalna konkurencja, presja na obniżanie cen przy zachowaniu satysfakcjonującego poziomu jakości oferowanych produktów i usług, zmusza przedsiębiorców do reorganizacji poszczególnych funkcji firmy. Wynajem palet plastikowych łączy korzyści z tytułu outsourcingu palet z zaletami palet plastikowych, które to połączenie zdaje się być doskonałą odpowiedzią na obecne potrzeby rynku.